Clip hài : Kéo nhầm dây

04/4/2013 13:12

Sự cố không mong đợi đã làm gián đoạn cuôc chơi

Clip hài : Kéo nhầm dây

CUOI 24H
Người thích điều này

Hãy chém theo cách của bạn

Chọn ảnh của bạn